logo
logo

Bailèn 38
Barcelona

8:00 a 18:00 hores

logo

Contacte
932 65 42 91

C/ Bailèn 38
08010 Barcelona

8:00 a 18:00 hores
Dilluns a Divendres

ESO

Educació centrada en l’alumne.

eso1

 • Més d’un 40% de l’horari en grups reduits i una ràtio mitjana de menys de 15 alumnes per docent ens permet dissenyar accions pedagògiques altament personalitzades.
 • Comptem amb el suport de l’equip d’Atenció psicopedagògica i l’aula d’atenció a la diversitat per a elaborar respostes personalitzades a les necessitats educatives de cada alumne.

Tecnologies a l’aula.

 • L’ús pedagògic de les TIC a l’aula promociona l’autonomia en l’aprenentatge i la personalització de recursos i tasques.
 • Incorporem les tecnologies a l’aula en model 1×1: un alumne, un ordinador.
 • Model BYOD (Bring your own device): Utilitzem l’equip que porti l’alumne, sigui quin sigui.

Tecnologies a l'aula.

Creativitat.

 • Creiem en la expressió artística com a eina d’autoconeixement i creixement personal.
 • Generem espais per a la creació individual i col·lectiva des de diverses àrees.

Intel·ligències múltiples.

 • Acompanyem els joves en el seu procés d’aprenentatge i creixement personal, ajudant-los a identificar i potenciar el seu talent.
 • Assumim els postulats de H. Gardner, premi Príncep d’Astúries de Ciències Socials 2011.
 • Utilitzem metodologies diverses per atendre els diferents estils d’aprenentatge dels nostres alumnes.

Projectes.

 • Sense Límits.
 • Projecte interdisciplinar des de les àrees de Català, Religió i Educació Física. Els alumnes de 4t d’ESO trien un text i l’adapten per a representar-lo davant els companys d’Educació Primària.
 • Edufis Awaken, Helathyland, Aprenentatge invisible.
 • Des de l’àrea d’Educació Física es treballa la promoció d’hàbits saludables entre els nostres joves a través de projectes propis que utilitzen entorns d’aprenentatge gamificats per promore la col·laboració i l’aprenentatge entre iguals.
 • mSchools.
 • Utilitzem la tecnologia mòbil com a recurs pedagògic.
  Des de 2014 participem al projecte mSchools dissenyant i programant apps amb el suport del WMC.
 • Gamificació.
 • Introduïm dinàmiques de joc a l’aula per augmentar la motivació, ajudant a que els coneixements adquirits esdevinguin aprenentatges significatius i perdurables.