logo
logo

Bailèn 38
Barcelona

8:00 a 18:00 hores

logo

Contacte
932 65 42 91

C/ Bailèn 38
08010 Barcelona

8:00 a 18:00 hores
Dilluns a Divendres

Primària

Projectes.

EP1

 • Acostem els continguts a les capacitats i estils d’aprenentatge de cada alumne.
 • L’equip d’Atenció psicopedagògica i l’aula de suport i atenció a la diversitat ens ajuda a elaborar respostes personalitzades a les necessitats educatives de cada alumne.

Educació competencial.

 • Basem els aprenentatges en el desenvolupament de les competències lingüística i matemàtica.
 • Disseny d’activitats, projectes i eines d’avaluació atenent a les intel·ligències múltiples.
 • Des del curs 2016-2017, utilitzem el mètode EntusiasMAT per a l’aprenentatge de les matemàtiques.

EP2

Creativitat.

EP3

 • Fomentem l’expressió artística i el pensament creatiu des de totes les àrees.
 • Desenvolupem un treball creatiu interdisciplinar des de les àrees de Plàstica, Música i Educació Física.

Projectes.

 • Treball cooperatiu
 • Construïm els aprenentatges des de la suma dels talents individuals.
 • Aprenentatge basat en projectes

EP4

Integrem els aprenentatges des d’una perspectiva interdisciplinar.

EP4

  • Escrivim, llegim, parlem
  • Potenciem l’expressió escrita en tots els àmbits i registres.
  • Treballem la competència lectora des de totes les àrees.

Considerem l’expressió oral una competència clau i la utilitzem per consolidar els coneixements adquirits.

EP6

 • Art-i-fica’t / Art&Crafts
 • Treballem la creació i expressió artística des de la reinterpretació d’obres d’art de tots els estils i èpoques.

 • Els projectes d’arts es desenvolupen en un entorn bilingüe amb l’ajuda de la nostra auxiliar de conversa nord-americana.

EP7