logo
logo

Innovaciò

  • EntusiasMAT.
  • Art-i-fica’t.
  • EdufisAwaken.
  • Sense Límits.
  • mSchools.
  • EscolesMDP.
  • Gamificació: Introduïm dinàmiques de joc a l’aula per augmentar la motivació, ajudant a que els coneixements adquirits esdevinguin aprenentatges significatius i perdurables.