logo
logo

Equip Humà

Tutories

Professors no tutors

P3: Prof. Montse Espeja

P4: Prof. Roser Rebollar

P5: Prof. Àssum Aguilera

1r E.P.: Prof. Cristina Telechea

2n E.P.: Ariadna Escribano

3r E.P.: Prof. Núria Monfort

4t E.P.: Prof. Joana Morales

5è E.P.: Prof. Mª Isabel Iglesias

6è E.P.:Cristina Fernández

1r ESO: Prof. Ester Idáñez

2n ESO: Prof: Dolors Valls

3r ESO: Núria Brescó

4t ESO: Prof: Joana Campoy

Prof. Elisabet Marcet

Prof. Olga Castells

Prof. Bàrbara Pons

Prof. Josep Solé

Prof. Elisenda Castells

Prof. Àngel Jiménez

Prof. Eva Rafecas

Prof. Núria Miró

Prof. Xaro Ruiz

Prof. Dolors Valls

Gna. Aura Mª Terminio

Gna. Susana Oconitrillo

EQUIP DIRECTIU

TITULAR: Gna. Lluïsa López

DIRECTORA: Gna. Aura Mª Treminio

Coord. Pastoral: Gna. Susana Oconitrillo

Coord. Ed. Infantil: Prof. Àssum Aguilera

Cap d’Estudis E.P: Prof. Ariadna Escribano

Cap d’Estudis ESO: Prof. Ester Idáñez

AUXILIAR DE CONVERSA

           Seren Haf Byrne

EQUIP DE PSICOPEDAGOGIA

Prof. Mª Isabel Iglesias

Prof. Ariadna Escribano

SECRETARIA – ADMINISTRACIÓ

Sra. Elisabet Marcet

RECEPCIÓ

Sra. Núria Carbonell

Gna. Susana Oconitrillo