logo

93 801 01 82

C/ Divina Pastora, 6.
08786 Capellades

8:00 a 18:00 hores

logo

Contacte
93 801 01 82

C/ Divina Pastora, 6.
08786 Capellades

8:00 a 18:00 hores
Dilluns a Divendres

MISSIÓ- VISIÓ- VALORS

MISSIÓ

•Proposar un servei educatiu integral als infants i joves inspirat en l’ideari del P. Tous, on germanes i professors/res ens unim en estreta  col·laboració per aconseguir el nostre propòsit.

•Respondre activament davant els canvis i reptes que des del punt de vista educatiu, social i pastoral, ens planteja el món d’avui, tot promovent iniciatives innovadores.

•Desenvolupar la nostra missió en xarxa i en col·laboració amb les altres escoles MDP.

VISIÓ

•Eduquem des d’un apropament cordial, que implica senzillesa, alegria i bondat, que es fa extensiu a les relacions més enllà de l’àmbit escolar. Ensenyem a  veure la natura com a obra de Déu que s’ha d’estimar, respectar i cuidar.

•Procurem afavorir el creixement i la maduració dels alumnes en totes les seves dimensions, basant-nos en els següents criteris:

  • Ajudar a descobrir i potenciar les seves capacitats físiques, intel·lectuals i afectives.
  • Educar la seva dimensió social i promoure la seva inserció en el món de forma responsable, constructiva i compromesa.
  • Fomentar el desenvolupament de la dimensió ètica i transcendent de la persona.

VALORS

•La responsabilitat personal, el sentit del deure, l’assumpció del treball com a enriquiment de la pròpia persona i com ineludible aportació a la societat.

•La pau, la convivència, la comunicació entre totes les persones i pobles, amb esperit obert, dialogant, flexible, aliè a tota forma de violència.

•La solidaritat i, més en profunditat, la fraternitat amb tots, veient-los com a fills de Déu i germans en Crist.