logo
logo

Presentació

La nostra escola ofereix una educació integral, des de P3 a 4t d’ESO, que té en compte les necessitats concretes de cada alumne i en fa un acompanyament individualitzat durant tota la seva escolarització.

És una escola de proximitat, arrelada al poble i la terra on es troba i desenvolupa la tasca educativa, projectant l’educació més enllà de l’aula.

Adoptem una metodologia oberta i flexible que ens permet posar els avanços tecnològics al servei de l’educació i obtenir uns resultats propis de l’ensenyament de qualitat que promovem.

Potenciem l’educació en valors i les relacions interpersonals entre tots els membres de la comunitat educativa, promovent actituds de solidaritat, sentit de justícia, pau, llibertat personal, esperit crític i dialogant, i facilitant una relació propera i continuada amb les famílies.