logo
logo

Consell escolar

1.2.8. instal·lacions1

Tal com preveu la Resolució ENS/72/2016, de 13 de setembre (DOGC de 28-9), el 4 de novembre iniciarem la renovació parcial del nostre Consell Escolar. Cada vegada més les escoles necessitem establir en els nostres plans anuals polítiques que afavoreixin, de manera corresponsable, la implicació, la col·laboració i la participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en la gestió de l’escola. El Consell Escolar és un dels òrgans que disposa l’escola, entre altres, que pot afavorir l’assoliment d’aquests objectius.

La normativa que regula els Consells Escolars fixa renovacions parcials cada dos anys per tal de donar-li vitalitat administrativa i consens entre als diferents sectors que hi són representats.

L’actual Consell escolar esta format per:

PRESIDENTA DEL CONSELL ESCOLAR
 • Lluïsa López
REPRESENTANTS DELS PARES
 • Eulàlia Surroca
 • Aura M. Treminio
 • Alicia Romero
REPRESENTANTS JUNTA D’AMPA
 • Sílvia Luque
 • Marta Coll
 • Rosa Cuadros
REPRESENTANTS DELS MESTRES
 • Núria Garcia
 • Rosa Jorba
 • Joan Alcoberro
 • Montserrat Corcelles
REPRESENTANTS DEL PAS
 • Antonia Barroso