logo
logo

Planeta Spoonk

1.4.6 spoonk

Aquest curs 2016-17, hem iniciat a Educació infantil el projecte Planeta Spoonk. És una manera innovadora de treballar cap a l’aprenentatge significatiu, que facilita que els alumnes puguin aprendre i descobreixin estratègies d’investigació que faciliten aprenentatge posteriors.

La metodologia de treball es basa en la teoria de les intel·ligències múltiples, planteja sempre les seves accions a partir d’entorns reals, basades en contextos que siguin familiars pels alumnes.

D’altra banda, es basa també en l’Ensenyament per la comprensió, això permet un entorn ideal perquè els alumnes formulin noves preguntes sobre un tema i l’investiguin amb major profunditat.