logo
logo

Qualitat Educativa

qualitat logo FOAM


La nostra escola té un projecte educatiu  sòlid, recolzat en l’experiència d’una escola amb història i llarga tradició educativa, amb un pla d’innovació on es combina tradició i modernitat per aconseguir la màxima qualitat i eficiència educativa.


Potenciem una educació basada en la familiaritat i la proximitat. La nostra escola és d’una sola línia, fet que permet una vivència familiar al centre.  La comunitat educativa és relativament petita i la proximitat entre els seus membres és un fet real que es pot comprovar en la tasca diària o en celebracions puntuals on la col·laboració d’exalumnes hi és present.


L’atenció individualitzada és reflecteix en la ratio d’alumnes per mestre, amb codocència en l’educació infantil, i ràtios de 12 alumnes en català, matemàtiques i anglès a educació primària.