logo
logo

Departament psicopedagògic

1.3.2. dpt psicopedagògic

Una de les línies del Projecte Educatiu de l’escola MDP Igualada és atendre adequadament els reptes que l’ensenyament personalitzat i l’atenció a la diversitat plantegen. En aquest context, cal destacar la tasca de l’equip de psicopedagogs que donen el seu recolzament a tutors i professors i, si cal, i sempre sota la tutela del tutor, col·laboren amb les famílies.

Posem tot el nostre èmfasi en el seguiment de l’evolució dels alumnes amb atenció diferencial, assessorant en les adaptacions i modificacions metodològiques o curriculars que cal fer. Treballem amb educadores, mestres i professors, assessorant-los en la funció tutorial i aportant recursos com els tests de personalitat, d’habilitats cognitives…

D’altra banda també  preparem xerrades sobre temes psicopedagògics concrets i tècniques d’estudi al cicle superior d’Educació primària.

Així doncs, el departament psicopedagògic de la nostra escola està format per un ampli ventall de professionals que vetllen per la per les necessitats educatives del nostre alumnat. L’objectiu d’aquest, és orientar i assessorar alumnes, mestres i famílies en les tasques diàries per tal d’assolir un bona educació integral.

Coordinador Dpt Psicopedagògic: Sara Torelló.  s.torello@mdpigualada.cat

 

L’AMPA és una associació que vol participar activament en l’educació dels nostres fills/es. Volem fomentar els canals de comunicació de l’escola amb els pares i mares, escoltar i proposar, i alhora ajudar a l’escola en allò que els pares puguem aportar.

 

El bloc de l’AMPA és el següent:

http://ampa.mdpigualada.cat/