logo
logo

Valors

valors

L’escola MDP Igualada és una escola per a tothom, catalana, que potencia
l’educació integral dels seus alumnes i proporciona una formació acadèmica sòlida i rigorosa.

Som una escola privada concertada per la Generalitat de Catalunya, que eduquem en valors cristians emmarcats sempre en un clima de respecte a qualsevol altra opció religiosa. Vetllem per la formació integral dels nostres alumnes, tal i com definim en el nostre perfil de l’alumne.

Optem fermament per un ensenyament de qualitat que permet als nostres alumnes adquirir una sòlida preparació acadèmica i professional, sense oblidar el valor de la pròpia personalitat com a éssers autònoms i responsables que participen de forma activa en l’evolució i transformació de la societat.