logo
logo

Història

JosepTous_Web_[FOTOESCOLA]

En una vila de Sants es va fundar l’any 1892 el col·legi “Divina Pastora” (Mare del Diví Pastor”) a l’antic carrer de les Donzelles, nº 12.

Sants era llavors una gran vila industrial, gràcies a dos factors molt importants: La inauguració del ferrocarril Barcelona-Martorell, la carretera Barcelona-Madrid que travessava Sants i la construcció de tres grans indústries tèxtils: El Vapor Vell, el Vapor Nou (La Espanya Industrial) i Can Batlló. Al voltant d’aquestes fàbriques es van formant nous barris, ocupats especialment per una important població immigrant.

El 8 de juliol de 1892 algunes Germanes van prendre possessió de la Casa-Col.legi de Sants en un acte presidit pel Bisbe Dr. Català. Molt aviat el número d’alumnes va anar augmentant considerablement.

El col·legi es va anar adaptant transformant-se de mica en mica per poder atendre a les noves necessitats que van sorgint en la societat i es va anar adaptant al llarg de la seva historia a les diferents Lleis d’Ensenyament. En 1959, l’ajuntament certifica que el Col·legi mereix ser declarat d’interès social, ja que satisfà una necessitat real educativa, atenent a les famílies bàsicament obreres.

L’any 1960 el col·legi apareix, per primera vegada, al B.O.E. publicat el Decret de declaració d’interès social.En el centre es va impartir Batxillerat Laboral Elemental, Batxillerat Laboral Superior. En 1970 el Col·legi es converteix en la Secció Filial núm. 6 de l’Institut Nacional Ensenyament Mitjà “Infanta Isabel d’Aragó”, per tant passa a ésser un centre privat subvencionat, obert als sectors més humils de la població del barri, que poden accedir als estudis superiors. Al llarg de molt temps ha funcionat també l’escola nocturna a on s’impartiren classes de dibuix, pintura i labors, també va funcionar una escola nocturna de corte i confecció. Molt recentment s’ha impartit el Batxillerat Unificat i Polivalent (BUP) i actualment funciona el Batxillerat. El 2001 es va inaugurar la Llar d’infants amb nens des de 4 mesos fins a tres anys.

Actualment i sent fidel a les seves arrels, l’escola Josep Tous imparteix una educació cristiana basada en la religió catòlica. Per aquesta raó, la celebració de la fe juntament amb la qualitat de l’ensenyament i la integració social, són els eixos vertebradors. El català i el castellà han estat les dues llengües vehiculars del centre. Actualment el català es la llengua amb la qual s’imparteixen totes les àrees, exceptuant les de castellà, francès i anglès.