logo
logo

Innovació Educativa

Fruit de la inquietud pedagògica del claustre i dels moviments de renovació pedagògica actuals, amb l’impuls de l’equip directiu l’escola Josep Tous va començar al curs 2013/14 un procés d’innovació educativa. Assessorats per l’institut ESCALAE i paral·lelament per Miquel Àngel Comas  expert en R+D+I (Recerca, Desenvolupament i Innovació).

Aquest procés d’innovació es concreta actualment en el següents projectes. L’innovació però continua.

JosepTous_Web_[INNOVACIÓ]

AVALUACIÓ CRITERIAL

Valorarem l’alumnat segons les seves capacitats i el seu esforç, tenint en compte el punt de partida personal i el procés a través del qual aquest aprèn. Ens centrem en l’actitud perquè  suposa un aspecte bàsic per créixer i madurar, com a persona.

COMUNICACIÓ FAMÍLIA-ESCOLAComptem amb un protocol de comunicació amb les famílies, amb l’objectiu de donar més coherència i un mateix estil de relació des de l’escola amb les famílies. Volem que les famílies es sentin partícips de la vida escolar, que la comunicació família escola sigui propera i fluida.

47
48

 

EDUCACIÓ DEMÀ

Formem part dels projecte Educació Demà és una iniciativa de la Fundació Jaume Bofill que neix amb l’objectiu de potenciar l’ecosistema d’innovació educativa de Catalunya, un espai de confluència d’idees, converses, accions, projectes, persones i organitzacions orientades a la millora i transformació de l’educació.

 

INSTITUT ESCALAE

L’institut Escalae per a la Qualitat de l’Ensenyament-Aprenentatge, és una institució privada internacional compromesa amb la investigació i el desenvolupament de solucions per garantir la innovació pedagògica sostenible en l’àmbit de l’educació i la formació.

49