logo
logo

Batxillerat

El Batxillerat té una durada de dos cursos acadèmics i es cursa un cop s’ha completat l’Educació Secundària Obligatòria (ESO) o un Cicle Formatiu de Grau Mig. L’ escola Josep Tous ofereix cinc itineraris possibles dins de les modalitats de ciències i tecnologia, de ciències socials i humanitats i d’arts. també oferim la possibilitat de cursar el batxillerat Dual per obtenir una doble titulaciónacional  i  estadounidenca. El nostre propòsit és que els alumnes assoleixin un bon nivell acadèmic sobre la base d’una educació en valors, és a dir una educació integral que els permeti afrontar amb èxit els reptes vitals.

42

ATENCIÓ INDIVIDUALITZADA

Acompanyament en la  construcció del propi projecte vital i  en l’autoconeixement de fortaleses  i punts febles, com a base  d’una bona orientació  personal i acadèmica.

BATXILLERAT DUAL

De del curs 2015/2016, l’escola ofereix als alumnes de 3r. 4t o 1r de Batxillerat la possibilitat de cursar el Batxillerat Diploma Dual. Aquest programa permet obtenir el batxillerat americà de manera virtual i així finalitzar els estudis amb una doble titulació, nacional i estadounidenca.

L’ alumne podrà perfeccionar el nivell d’anglès oral i escrit, així com millorar els nivells de competència virtual i la seva autonomia i sentit d’iniciativa. El programa es realitza a través de l’organització nord- americana Academica Corporation. Des de l’escola també oferim un tutor de suport.

43jpg
45

CURIOSITAT INTEL·LECTUAL
Volem fomentar un esperit crític i creatiu  que capaciti els alumnes per afrontar les noves situacions en un món canviant, des  de l’anàlisi, la comprensió, l’argumentació, la reflexió, la sensibilitat i la creativitat.

 

RESPONSABILITAT PERSONAL I SOCIAL
En paral·lel a  la formació intel·lectual, potenciem la formació humana com a persones participatives i solidàries   fomentant el voluntariat en el seu àmbit  més proper.

JosepTous_Web_[responsabilitat social]