logo
logo

Educació Primària

L’Educació Primàriaa té una durada de sis cursos acadèmics i es cursa un cop s’ha completat l’Educació Infantil. El nostre propòsit és que els alumnes assoleixin una base d’educació en valors, de creixement integral de l’alumne atenent totes les seves intel·ligències i de fomentant un treball cooperatiu en tots els àmbits acadèmics.

36

ATENCIÓ INDIVIDUALITZADA

Cada alumne és únic. Per dur a terme aquesta atenció comptem amb l’ avaluació criterial, l’ Equip psicopedagògic, la co-docència en algunes matèries, el reforç en petits grups o dins l’aula , els tallers i els desdoblaments.

TREBALL COOPERATIU

Es alumnes són agents actius en el propi desenvolupament, aprenent no sols sinó amb els altres. El treball cooperatiu potencia la capacitat mediadora del propi alumne. És un mètode eficaç per atendre la diversitat i garantir l’aprenentatge de tots els alumnes.

37
38

INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL

Les competències emocionals afavoreixen les relacions amb els altres i amb un mateix, faciliten la resolució positiva de conflictes, contribueixen a la salut física i mental, ajuden a l’aprenentatge. En definitiva ajuden a ser més feliç.