logo
logo

ESO

L’Ensenyament Secundari Obligatori és la darrera etapa educativa obligatòria. S’ estructura en quatre cursos acadèmics i atén nois i noies dels 12 als 16 anys.

La nostra proposta educativa es basa en el caràcter propi de l’escola, tenint en compte una educació integral de l’ alumne a diversos nivells.

L’acadèmic, des d’on el volem acompanyar, estimular i potenciar el desenvolupament màxim de les seves capacitats, fomentant la seva curiositat intel·lectual. Donem recursos i estratègies bàsiques per al seu coneixement present i futur, per aprendre a pensar i desenvolupar un esperit crític, responsable i col·laboratiu, bàsic en el treball cooperatiu. Prioritzem l’ aprenentatge de les matèries instrumentals com són les llengües i les matemàtiques. Integrem les TIC en el currículum com a eines per millorar l’aprenentatge i la motivació. Introduïm una segona llengua estrangera (alemany) des de primer curs de Secundària. Dins de l’assignatura d’informàtica treballem la creació d’EPA (Entorns Personals d’Aprenentatge) i la robòtica, eines i aplicacions adreçades a incrementar les seves capacitats competencials en qualsevol tipus d’entorn.

El personal, des d’on procurem una tutoria individualitzada que faciliti un seguiment personal de l’alumne i incorporant metodologies de coaching per descobrir i impulsar les potencialitats dels alumnes . Fer que es coneguin més a ells mateixos. Treballem els valors i les actituds des de les diferents matèries i des de la tutoria de grup. Atenem l’orientació personal, acadèmica i professional al llarg de tota l’etapa, i especialment en els darrers cursos, amb el suport tutorial i de l’Equip Psicopedagògic.

El social, on el nostre objectiu és formar persones respectuoses, tolerants, capaces de conviure amb els altres i per als altres, per aconseguir una societat més oberta i solidària.

I des de l’espiritual, on intentem fomentar en l’alumnat el plantejament de les preguntes essencials de la persona, com el sentit de la vida i l’obertura al Transcendent.

39

 

ATENCIÓ PERSONALITZADA

Procurem una tutoria personalitzada que faciliti un seguiment personal de l’ alumne i incorporant metodologies de coaching per descobrir i impulsar les potencialitats dels alumnes . Fer que es coneguin més a ells mateixos especialment en els darrers cursos, amb el suport tutorial i de l’ Equip Psicopedagògic.

 

 

TREBALL COOPERATIU

Donem recursos i estratègies bàsics per al seu coneixement present i futur, per aprendre a pensar i desenvolupar un esperit crític, responsable i col·laboratiu, bàsic en el treball cooperatiu.

40
41

 

 

PERSONES PREPARADES, PERSONES DE FUTUR

Els nostres alumnes seran els que conduiran la societat i el món en el futur. Sabem com volem que siguin.

Volem acompanyar, estimular a l’alumne i potenciar el desenvolupament màxim de les seves capacitats, fomentant la seva curiositat intel·lectual i descobrint el gust per estudiar.

 

 

 

CONSTRUIR LA SOCIETAT

Volem formar persones respectuoses, tolerants, capaces de conviure amb els altres i per als altres, per aconseguir una societat més oberta, justa i solidària. Treballem els valors i les actituds des de les diferents matèries.

42