logo
logo

Activitats

Activitats complementàries

Realitzem un ensenyament on cuidem i ens preocupem al màxim dels nostres alumnes oferint-los activitats complementàries, grups de desdoblament i/o la presència de fins a dos o tres mestres a l’aula, per tal d’assegurar-nos un ensenyament més personalitzat.

Activitats extraescolars

El centre ofereix activitats extraescolars un cop acabades les activitats docents curriculars i les activitats educatives complementàries.

Serveis escolars

  • Servei de menjador.
  • Servei de permanència.
  • Assessorament psicopedagògic.
  • Servei de logopèdia.