Consell escolar

Presidència del Consell

Roser March i Puigoriol (Directora)

Representants de la titularitat

Petra Gutiérrez del Amo
Justina Maestro Becerril
Janneth Colindres Pérez

Representants del professorat

Laura Espelt i March
Noe Ortiz Muñoz
Bernat Casas Santané
Raúl Fernández Moriñigo

Representants dels pares de l’alumnat

Alicia Tejedor González
Josep Mª Carbó Martí
Juan Carlos Aguilar González
Santi Ribas Domingo (rep. AMPA)

Representants de l’alumnat

Lluna Triano Cerezuela
Saina Pastor Garrido

Representant del personal d’Administració i Serveis

Mª Teresa Termens Vidal