Història

L’Escola “Divina Pastora” de Premià de Mar fou  fundada l’1 de gener de 1888 per les Germanes Caputxines de la Mare del Diví Pastor. En un primer moment, la Comunitat i el Col·legi ocupen dues cases a tocar de l’actual escola, al Carrer Sant Cristòfol, nº 35. L’any 1902 es comença la construcció de l’actual edifici de senzill i bell estil modernista, el qual s’inaugurà l’any 1905.

Durant la Guerra Civil, 1936-1939, la Comunitat Educativa viu moments molt greus, les Germanes han d’abandonar la casa, però l’edifici és salvat, ja que la Generalitat Republicana el reobre amb el nom “d’Escola Nova Reunificada”. El 1939, les Germanes recuperen la casa i obren de nou el Col·legi “Divina Pastora”, tal com el recorden encara les ex-alumnes més grans. En els propers anys s’amplia l’escola per tal de poder dur a terme els ensenyaments obligatoris segons el sistema educatiu del moment.

A la década dels 70 hi va haver una davallada d’alumnes, la qual cosa va provocar el tancament de la Primària, quedant solament el Parvulari. L’associació de Pares es va implicar fortament en la promoció de l’escola i finalment, el curs 1978-1979, es va poder obrir novament la E.G.B. i al curs 1985-86 es van completar els vuit cursos.

El curs 1974-75 el Departament d’Ensenyament, va aprovar el canvi de nom que es va sol·licitar, i així va passar de “Col·legi Divina Pastora” a “Escola Assis”.

El 1983 es comença l’edificació del nou edifici, que ha fet possible poder oferir els estudis de la Secundària Obligatòria, un cop els alumnes han acabat els sis cursos de Primària.

La primera promoció de 4t d’ESO va ser el curs 1996-1997