Instal·lacions

 

L’Escola està formada per dos edificis: l’inicial d’estil modernista de l’any 1905 i un segon edifici de finals del segle XX.

escola_aèriaEntre aquests dos edificis tenim una pista multiesportiva i una zona de “pedretes” a banda d’un petit espai al costat de l’edifici modernista de recent adaptació a Educació Infantil (el jardinet).

L’edifici modernista acull la majoria de dependències: Secretaria, bibiloteca, sala-capella i dos aules d’Educació infantil a la planta baixa. Al primer pis ens trobem amb les aules de música i informàtica, la sala de professorat, el despatx de direcció i una altre espai que serveix tant per reunions de professorat, activitats de reforç, orientació i petita biblioteca del professorat, a més de dues aules d’educació primària.

Al segon pis ens trobem el pis de la Comunitat de Germanes, l’aula d’Educació Infantil, una aula de desdoblament, el laboratori i un petit despatx-enfermeria.

I al tercer pis hi ha dues aules d’Educació Primària amb dos petits despatxos per activitats més personalitzades de reforç o d’entrevistes.

Al nou edifici tenim a la planta baixa el menjador i vestidors. A la 1a planta ens trobem amb una aula de secundària i l’aula taller-i-plàstica. Al segon pis hi ha dues aules més de secundària i per últim al tercer pis hi ha dues aules d’Educació Primària i una aula de Secundària.

Per altra banda gaudim d’un conveni amb l’Ajuntament per gaudir dels serveis del Pavelló Poliesportiu Municipal per a la realització de les classes d’educació física de Secundària.