Projectes

Al llarg del curs es realitzen projectes d’àmbit d’etapa o de centre. En aquest espai es podrà fer un seguiment.