Auxiliar de Conversa

Des de fa uns quants anys la nostra escola participa d’un projecte al que anomenem Auxiliar de conversa. Aquest projecte consisteix en rebre i allotjar un noi o noia de parla anglesa (de nacionalitats diverses) que durant el curs escolar viu a casa d’algun membre de la comunitat educativa i durant la setmana escolar treballa a l’escola en estreta col·laboració amb els diversos professors i mestres d’anglès. La seva tasca primordial és estimular la conversa en aquesta llengua estrangera dels nostres alumnes, des de P3 fins a 4t d’ESO.

L’experiència és molt ben valorada per part de tots –alumnes, professors, famílies- i el propi jove. Esperem poder seguir gaudint-ne durant molts cursos més.