Mediació Escolar

L’equip docent de Secundària considera que cal fer incidència en l’aspecte de gestió positiva de conflictes, de manera especial entre alumnes, ja que és una eina que permet gestionar de manera autònoma conflictes que poden ser l’origen de futurs enfrontaments. Així considerem el conflicte com una oportunitat d’aprenentatge i de creixement personal.

Per aquest motiu i amb aquesta filosofia oferim aquest Projecte de Mediació Escolar, com un eina més per prevenir i gestionar els conflictes. Podeu consultar el document sencer del Projecte de Mediació.

Cada curs es crea un nou equip de Mediació. Aquest és el nou equip.

Equip de Mediació