93 801 01 82

C/ Divina Pastora, 6.
08786 Capellades

8:00 a 18:00 hores

Contacte
93 801 01 82

C/ Divina Pastora, 6.
08786 Capellades

8:00 a 18:00 hores
Dilluns a Divendres

Anglès

L’anglès és una llengua de molta importància a la societat en la qual vivim. Per aquesta raó apostem per introduir la llengua anglesa a l’etapa d’Educació Infantil ja que té molts avantatges per a l’alumnat, com la motivació, la facilitat de pronunciació, la reproducció de l’accent o l’entonació. 

L’especialista d’anglès utilitza les rutines,  els racons, contes i activitats que fan normalment però fent servir la llengua anglesa com a llengua vehicular. Es tracta de fer activitats a les quals l’alumnat d’infantil està acostumat, com el “Bon dia” en anglès, l’explicació, escenificació i vocabulari de contes, cançons i balls,  racons de joc simbòlic… També aprofitem activitats com el Nadal, Halloween, les colònies , sortides al teatre o tallers intercicles per ampliar l’àmbit d’ús de l’anglès.

L’objectiu principal és que els nens i les nenes descobreixin i visquin l’anglès com un mitjà més de comunicació i la nostra mascota, el “COOKIE”, ens permet que l’alumne /a entri en contacte amb la llengua anglesa de manera natural i significativa.