93 801 01 82

C/ Divina Pastora, 6.
08786 Capellades

8:00 a 18:00 hores

Contacte
93 801 01 82

C/ Divina Pastora, 6.
08786 Capellades

8:00 a 18:00 hores
Dilluns a Divendres

Caràcter propi

L’escola MDP Capellades pertany a les Escoles Mare del Diví Pastor que van ser fundades a Catalunya per l’igualadí el Beat Josep Tous i Soler el maig del 1850. Al llarg de la seva història, ha vetllat per donar resposta a les necessitats de l’alumnat capelladí i de les seves famílies. L’esperit de millora contínua forma part del treball de tota la Comunitat Educativa.

El seu estil educatiu, segons el Caràcter Propi es resumeix en:

  • Escola al servei del poble pel clima educatiu que crea.
  • Contribueix a la tasca educadora pròpia dels pares/mares/tutors o representants legals dels alumnes.
  • Crític amb tot allò que atempta a la dignitat de la persona
  • S’acull al finançament públic per tal d’afavorir l’accés a totes les famílies que opten per la nostra proposta educativa.
  • Compta amb un equip d’educadors compromesos en donar una educació coherent i de qualitat a tot l’alumnat.
  • Escola respectuosa amb totes les opcions religioses.
  • Sensible a la identitat cultural dels pobles, bo i potenciant les seves tradicions, la seva llengua i els costums propis.

I tot, des d’un apropament cordial que implica senzillesa, alegria i bondat per tal que la transformació pedagògica constant en què es treballa, permeti que cada alumne/a aconsegueixi l’excel·lència pedagògica i personal, que l’ajudarà a viure des dels valors que el faran veritablement feliç.