93 801 01 82

C/ Divina Pastora, 6.
08786 Capellades

8:00 a 18:00 hores

Contacte
93 801 01 82

C/ Divina Pastora, 6.
08786 Capellades

8:00 a 18:00 hores
Dilluns a Divendres

Comissió d’Atenció a la Diversitat

Una de les línies del Projecte Educatiu de l’escola MDP Capellades és atendre adequadament els reptes que l’ensenyament personalitzat i l’atenció a la diversitat plantegen.  La Comissió d’Atenció a la Diversitat ofereix el seu recolzament a tutors i professors i a les famílies.

Posem tot el nostre èmfasi en el seguiment de l’evolució dels alumnes amb atenció diferencial, assessorant en les adaptacions i modificacions metodològiques o curriculars que cal fer. Treballem amb educadores, mestres i professors, assessorant-los en la funció tutorial i aportant diferents tipus de recursos.

Així doncs, Comissió d’Atenció a la Diversitat és orientar i assessorar alumnes, mestres i famílies en les tasques diàries per tal d’assolir un bona educació integral.

Comissió d’Atenció a la Diversitat

Isabel Iglesias, Ariadna Escribano i Míriam Tirado