93 801 01 82

C/ Divina Pastora, 6.
08786 Capellades

8:00 a 18:00 hores

Contacte
93 801 01 82

C/ Divina Pastora, 6.
08786 Capellades

8:00 a 18:00 hores
Dilluns a Divendres

Competència Digital

En la societat actual és indispensable desenvolupar les competències digitals, és a dir, mètodes de treball eficaços i adequats en l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació. 

És important conèixer la utilitat i el funcionament dels dispositius digitals per tal que els nostres alumnes siguin capaços d’utilitzar-los i que puguin accedir a la informació i transformar-la en coneixement: analitzar-la, establir relacions, sintetitzar-la i compartir-la.

A la vegada es desenvolupen actituds crítiques i reflexives vers la informació a què l’alumne té accés treballant la seguretat en l’ús d’Internet

Des de P-3 els nens i nenes utilitzen les pissarres digitals interactives com a recurs didàctic en les diferents activitats. A l’etapa de Primària diposem de tauletes digitals per poder anar desenvolupant i treballant les competències TIC. I a l’ESO es fa ús d’ordinadors portàtils com a eina d’aprenentatge en les diferents àrees. 

L’objectiu és educar-los en un ús responsable de les Noves Tecnologies i saber utilitzar-les en la societat actual.