93 801 01 82

C/ Divina Pastora, 6.
08786 Capellades

8:00 a 18:00 hores

Contacte
93 801 01 82

C/ Divina Pastora, 6.
08786 Capellades

8:00 a 18:00 hores
Dilluns a Divendres

Consell Escolar

El Consell Escolar és un l’òrgan que contribueix a promoure la implicació, col·laboració i la participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en la gestió del centre.
La normativa que regula els Consells Escolars fixa renovacions parcials cada dos anys per tal de donar-li vitalitat administrativa i consens entre els diferents sectors que hi són representats.

L’actual Consell escolar esta format per:

PRESIDENTA DEL CONSELL ESCOLAR
 • Aura M. Treminio
REPRESENTANTS DE LA TITULARITAT
 • Lluïsa López
 • Aura M. Treminio
 • Purificación Merino
 • Claudia Lázaro
REPRESENTANT JUNTA D’AMPA
 • Núria Bosch
REPRESENTANTS PARES I MARES
 • Farnés Fontbona
 • Marta Bustos
COORDINADORA COEDUCACIÓ I IGUALTAT DE GÈNERE
 • Farnés Fontbona
REPRESENTANTS DELS/DE LES MESTRES
 • Roser Rebollar
 • Cristina Telechea
 • Cristina Fernández
 • Bàrbara Pons
REPRESENTANTS DELS/DE LES ALUMNES
 • Èric Corbella
 • Toni Palomo
REPRESENTANT DEL PAS
 • Núria Carbonell