93 801 01 82

C/ Divina Pastora, 6.
08786 Capellades

8:00 a 18:00 hores

Contacte
93 801 01 82

C/ Divina Pastora, 6.
08786 Capellades

8:00 a 18:00 hores
Dilluns a Divendres

EMAT / ONMAT

Un dels pilars de la innovació i estimulació pedagògica de l’escola és el programa EMAT. Aquest projecte es va implantar al nostre centre el curs 2017/18 a infantil i cicle inicial de Primària. Al curs 2018/19 també es va portar a terme a cicle mitjà i aquest curs 2019/20 a cinquè. 

Per què EMAT és un projecte vertebrador del nostre centre? Perquè el futur ja és el present i el que volem és fomentar el talent dels alumnes treballant la creativitat, el pensament crític, la col·laboració i la comunicació. EMAT és un programa didàctic i pedagògic basat en les intel·ligències múltiples que permet treballar les matemàtiques d’una manera contextualitzada i adaptada a la realitat dels alumnes, és a dir, és l’entorn matemàtic que els nostres nens i nenes necessiten. 

Amb EMAT enlairem el pensament perquè l’aprenentatge sigui significatiu, ja que només quan un alumne ha assimilat bé un concepte, és capaç d’analitzar, fer judicis i crear. Els alumnes tenen l’oportunitat d’aprendre un mateix concepte de diverses maneres, segons les seves capacitats i habilitats.  

Els nens i les nenes aprenen els conceptes matemàtics a través del joc, la manipulació, l’experimentació i l’observació sent una proposta motivadora i estimulant del treball per a despertar en els alumnes la seva curiositat i interès animant-los a superar-se cada vegada més.

ONMAT és un programa que pretén fer més estimulants les matemàtiques a secundària.

Aquesta plataforma d’aprenentatge de matemàtiques creada com a continuació d’EMAT, ofereix activitats que permeten un aprenentatge tranversal, integral i contextualitzat de les matemàtiques, enteses com un coneixement proper i aplicable a la vida quotidiana.

ONMAT està creat des de l’aula i es dirigeix a l’aula. Posa la tecnologia al servei de la pedagogia i permet als alumnes tenir un calendari d’activitats durant el curs escolar per a facilitar l’autogestió.

Les matemàtiques són una assignatura que requereix abstracció, dedicació, repetició i pràctica. El principal objectiu és que els alumnes puguin desenvolupar de manera autònoma el seu itinerari d’aprenentatge i, a més, que aquest procés sigui estimulant. En aquest sentit, el paper del professor és el de guia que fomenta l’autonomia, ajudant a orientar i aconsellar l’alumnat. Amb ONMAT, l’alumne progressa no només en l’adquisició de coneixements matemàtics, sinó que també aprèn a autogestionar-se i a millorar els seus mecanismes d’aprenentatge.

ONMAT està pensat per a donar resposta a l’heterogeneïtat de l’alumnat, diferents necessitats i ritmes a l’aula. Per això s’organitza en grups d’aprenentatge que treballen a ritmes i amb objectius diferents: hi trobem exercicis en entorns virtuals, treball cooperatiu, demostracions en gran grup, jocs i treball individual.

A més, ONMAT ofereix una eina de seguiment a través d’un sistema de notificacions que genera una comunicació fluida amb l’alumne, alhora que permet controlar i avaluar les activitats que es duen a terme.