93 801 01 82

C/ Divina Pastora, 6.
08786 Capellades

8:00 a 18:00 hores

Contacte
93 801 01 82

C/ Divina Pastora, 6.
08786 Capellades

8:00 a 18:00 hores
Dilluns a Divendres

Educació Secundària Obligatòria

La nostra escola oferta l’etapa obligatòria d’Educació Secundària, és a dir, comprèn 4 cursos, dels 12 als 16 anys. Proporciona la formació necessària per accedir al Batxillerat o a la Formació Professional de Grau Mitjà. També facilita la incorporació al mercat laboral. La finalitat és que l’alumnat adquireixi els elements bàsics de la cultura: humanístics, científics i tecnològics; desenvolupi i consolidi hàbits d’estudi i de treball; es prepari per a la incorporació a estudis superior o a la inserció laboral. Formar a tots els nois i a totes les noies en l’exercici dels seus drets i les seves obligacions a la vida com a ciutadans i ciutadanes.

Projectes que realitzem:

   • ONMAT
   • TEI
   • Anglès
   • Intercanvi lingüístic
   • Projecte de Recerca
   • Robòtica
   • Aprenentatge Servei Comunitari