93 801 01 82

C/ Divina Pastora, 6.
08786 Capellades

8:00 a 18:00 hores

Contacte
93 801 01 82

C/ Divina Pastora, 6.
08786 Capellades

8:00 a 18:00 hores
Dilluns a Divendres

Organigrama

A continuació presentem l’organigrama del centre MDP Capellades. En el següent esquema podem veure la representació gràfica de l’estructura orgànica i de funcionament.

Els criteris que defineixen l’estructura organitzativa del centre han de quedar recollits en el Projecte Educatiu, en coherència amb el Plantejament Institucional de centre, en el qual es destaquen valors com: el paper protagonista dels alumnes en el procés d’aprenentatge i el dels mestres en el procés d’ensenyament.

Equip Comunicació/difusió
C. Pastoral
C. Difusió
C. Festes
C. Ambientació
C. Qualitat
C. TEI
C. Atenció a la Diversitat (CAD)
C. SOM

Lluïsa López Titular
Aura Mª Treminio Directora Pedagògica
Ester Idáñez Cap d’estudis ESO
Ariadna Escribano Cap d’estudis Infantil i Primària

CAD

Àssum Aguilera Coordinadora d’Educació Infantil
Montse Espeja Tutora de P3
Roser Rebollar Tutora de P4
Àssum Aguilera Tutora de P5
Xaro Ruiz Mestra d’Educació Infantil
Eva Rafecas Especialista en llengua anglesa
Cristina Telechea Tutora de 1r
Ariadna Escribano Tutora de 2n
Olga Castells Mestra d’Educació Primària
Núria Monfort Tutora de 3r
Cristina Fernández Tutora de 4t
Isabel Iglesias Tutora de 5è

CAD

Joana Morales Tutora de 6è
Blanca Morales Mestra d’Educació Primària
Angélica Garzás Especialista de Música
Àngel Jiménez Especialista en llengua anglesa
Josep Solé Especialista Educació Física
Ester Idáñez Tutora de 1r d’ESO
Dolors Valls Tutora de 2n d’ESO
Míriam Tirado Tutora de 3r d’ESO
Joana Campoy Tutora de 4t d’ESO
Núria Brescó Especialista en llengua anglesa
Elisabet Marcet Especialista en llengua francesa
Elisenda Castells Especialista Visual i Plàstica
Bàrbara Pons Professora ESO
Céline O’Donnell Auxiliar de conversa nadiua
Núria Carbonell Recepció
Elisabet Marcet Secretaria i administració
Laura Castillo Monitora de menjador
Loli Sanchez Monitora de menjador
Claudia Lázaro Monitora de menjador i Recepció