93 801 01 82

C/ Divina Pastora, 6.
08786 Capellades

8:00 a 18:00 hores

Contacte
93 801 01 82

C/ Divina Pastora, 6.
08786 Capellades

8:00 a 18:00 hores
Dilluns a Divendres

Treball de Síntesi i Projecte de Recerca

Treball de Síntesi

El treball de síntesi està format per un conjunt d’activitats d’ensenyament i d’aprenentatge que s’ha de fer en equip, concebudes per a desenvolupar competències complexes i comprovar si s’ha aconseguit, i fins a quin punt, que l’alumnat sigui capaç de relacionar les competències bàsiques treballades en les diferents matèries per a l’aplicació i la resolució de qüestions i problemes relacionats amb la vida pràctica. Aquest treball integra continguts de diverses matèries i admet diverses concrecions temporals. A l’escola, es duu a terme durant una setmana lectiva de curs (1r – 3r) i s’organitza amb treball a l’aula i de camp.

Treball de Recerca

En el quart curs de l’ESO, els alumnes han de fer un projecte de recerca en grup i/o parelles. Consisteix en un conjunt d’activitats de descoberta recerca sobre un tema específic triat per cada alumne.

A principis de quart d’ESO, es comença a treballar en l’organització dels treballs, que són triats pels propis alumnes i guiats i tutoritzats per un professor del centre, que els acompanya durant tot el procés de recerca i execució del PdR.