El nostre compromis

L’àmbit d’acció social de les escoles MDP és la resposta a la crida que el Beat Josep Tous va sentir a lliurar totalment la vida al servei dels altres. El seu testimoniatge ens anima a obrir nous espais de compromís evangèlic amb les persones del nostre món, sobretot aquells que més pateixen. L’acció social pretén sensibilitzar, acollir i canalitzar les inquietuds solidàries dels membres de les nostres comunitats educatives. 

L’acció social s’estén i és present a tres nivells:

Les pròpies escoles MDP 

L’entorn proper de les nostres escoles.

Les nostres escoles d’Amèrica Llatina. Aquí comptem amb el SoMmdp (solidaritat i Missió)