Història

1850

El 27 de maig del 1850, a la vila de Ripoll (Girona), Isabel Jubal, Marta Suñol i Remei Palos, guiades pel Beat Josep Tous (nascut a Igualada el 31 d’abril del 1811), iniciaren la Fundació de les Escoles de la Mare del Diví Pastor.

Al cap de 8 anys van haver de marxar d’aquesta població i s’establiren a la Vila de Capellades (comarca de l’Anoia), i donat que en l’actualitat aquesta escola continua prestant el servei d’educació a la infància i la joventut, se la considera com a Bressol de les Escoles.

1920

Al llarg del temps i en diferents indrets de la geografia espanyola, s’han anat obrint camí les Escoles Mare del Diví Pastor… però, no només al nostre territori, sinó també més enllà de les nostres fronteres… va ser l’any 1920 quan s’obrí la primera escola a Amèrica Llatina (Bluefields, Nicaragua) i, a partir d’aquí, a d’altres països del continent americà…

Actualitat

Actualment les Escoles Mare del Diví Pastor tenen presència a:

– Colòmbia
– Costa Rica
– Espanya:
      – escolesmdp.org
      – colegiosmdp.org 
– Guatemala
– Nicaragua
Fidels a l’esperit del Fundador, les Escoles Mare del Diví Pastor, avancem i cerquem camins per donar resposta als reptes que la societat del moment ens planteja.