938 031 731

Santa Anna, 2
Igualada

9:00 a 18:00 hores

Contacte
938 031 731

C/ de Santa Anna, 2
08700 Igualada

9:00 a 18:00 hores
Dilluns a Divendres

AMPA

1.2.7.ampa

L’Associació de Mares i Pares dels Alumnes és una entitat sense afany de lucre, creada per col·laborar estretament amb l’Equip Docent i l’Equip Directiu de l’Escola, amb l’objectiu d’aconseguir un ensenyament de qualitat pels nostres fills i filles.

 

Poden ser membres de l’AMPA tots el pares i mares d’alumnes de l’escola que ho desitgin. Amb la col·laboració de tots, fem possible que a l’escola es puguin fer activitats que surten del currículum i que fan que els nostres fills i filles gaudeixin d’uns coneixements i tinguin uns recursos que, sense el suport de l’AMPA, no serien possibles.

 

L’AMPA és una associació que vol participar activament en l’educació dels nostres fills/es. Volem fomentar els canals de comunicació de l’escola amb els pares i mares, escoltar i proposar, i alhora ajudar a l’escola en allò que els pares puguem aportar.

 

El bloc de l’AMPA és el següent:

http://ampa.mdpigualada.cat/