938 031 731

Santa Anna, 2
Igualada

9:00 a 18:00 hores

Contacte
938 031 731

C/ de Santa Anna, 2
08700 Igualada

9:00 a 18:00 hores
Dilluns a Divendres

Caràcter Propi

El col·legi Mare del Diví Pastor d’Igualada, pertany a les Escoles Mare del Diví Pastor que van ser fundades a Catalunya per l’igualadí el Beat Josep Tous i Soler el maig del 1850. L’escola d’Igualada està arrelada al Municipi des de l’any 1873. Al llarg de la seva història, ha vetllat per donar resposta a les necessitats de l’alumnat igualadí i de les seves famílies. L’esperit de millora contínua forma part del treball de tota la Comunitat Educativa.

El seu estil educatiu, segons el Caràcter Propi es resumeix en:

  • Escola al servei del poble pel clima educatiu que crea.
  • Contribueix a la tasca educadora pròpia dels pares/mares/tutors o representants legals dels alumnes.
  • Crític amb tot allò que atempta a la dignitat de la persona.
  • S’acull al finançament públic per tal d’afavorir l’accés a totes les famílies que opten per la nostra proposta educativa.
  • Compta amb un equip d’educadors compromesos en donar una educació coherent i de qualitat a tot l’alumnat.
  • Escola evangelitzada i evangelitzadora; respectuosa amb altres opcions religioses, tot valorant la dimensió transcendent de la persona.
  • Sensible a la identitat cultural dels pobles, bo i potenciant les seves tradicions, la seva llengua i els costums propis.

 

I tot, des d’un apropament cordial que implica senzillesa, alegria i bondat per tal que la transformació pedagògica constant en què es treballa, permeti que cada alumne/a aconsegueixi l’excel·lència pedagògica i personal, que l’ajudarà a viure des dels valors que el faran veritablement feliç.

Caràcter Propi