938 031 731

Santa Anna, 2
Igualada

9:00 a 18:00 hores

Contacte
938 031 731

C/ de Santa Anna, 2
08700 Igualada

9:00 a 18:00 hores
Dilluns a Divendres

Casal d’Estiu

Durant el mes de juliol un equip de mestres de l’escola organitza el Casal d’estiu. L’objectiu d’aquesta activitat és possibilitar als alumnes del nostre centre la realització d’activitats molt diverses: lúdiques, artístiques, preparació de tasques escolars… sempre amb una metodologia molt propera i seguint el projecte educatiu que marca totes les nostres actuacions.

Les activitats del Casal s’organitzen per eixos d’interès, a més a més cada setmana té lloc una sortida fora del centre escolar.

Els alumnes s’agrupen per edats segons el nombre d’inscrits.

L’horari del Casal és de 9h a 13h. Existeix la possibilitat de flexibilitzar aquest horari ampliant-lo des de les 8h del matí i amb opció de menjador.

ACTUALITZACIÓ DE LA INFORMACIÓ

INFORMACIÓ CASAL 2021

casal 2021

Quan? Del 28 de juny al 30 de juliol.

On? A l’escola MDP i diferents espais d’Igualada.

Horari: de 9.00h a 13.00h.

Altres serveis i preus:

–   Matí: 9.00- 13.00h (45€/setmana)

  Permanència: 8.00h -9.00h o de 8.30h a 9.00h (9€/setmana)

  Migdia: 13.00h – 15.00h* (14€/setmana)

*  No inclou dinar.

Qui pot venir?
Nens i nenes de 3 a 12 anys, siguin o no alumnes de l’escola.

Quines activitats es duran a terme?
Tallers, jocs, activitats esportives, d’aigua, audiovisuals, estona de deures, sortides per la ciutat…

Més endavant rebreu més informació concretant l’estructura de les activitats per grups.

Quan i on em puc inscriure?
Fins l’11 de juny a l’apartat d’inscripcions d’aquesta 
pàgina web. Les inscripcions fora de termini no garanteixen una plaça a l’activitat.
* El formulari requereix tenir un compte de Gmail actiu. En cas de no disposar-ne, poseu-vos en contacte amb nosaltres a casal@mdpigualada.cat

Què es necessita per formalitzar la inscripció? 

 • Omplir formulari virtual a la pàgina web de l’escola. 
 • Autorització signada.
 • Declaració responsable signada.
 • Fotocòpia de la targeta sanitària del participant.
 • Carnet de vacunes pròpies de l’edat d’el/la participant al dia.
 • Pagament de l’activitat.

(En cas de no voler que es giri pel banc o de no ser alumnes de l’escola, poseu-vos en contacte amb l’administració per tal d’acordar-ne la modalitat)
Contacte administració: secretaria@mdpigualada.cat

* Ben aviat trobareu tots aquests documents a la pàgina web. 

Què s’ha de dur?
Feina per l’estona de deures, material escolar bàsic, esmorzar, aigua, gorra, crema solar, mascareta, tovallola o eixugamans, i moltes ganes de passar-s’ho bé!

Aquells nens i nenes que s’acullin al servei de migdia també caldrà que duguin el dinar.

Altres dades d’interès:

–   Recomanem dur roba còmoda i que es pugui embrutar.

–   Els dies de jocs d’aigua s’haurà de portar banyador, tovallola, xancletes, crema solar i estris per ruixar propis.

–   Cada dia dedicarem una estona a fer tasques d’escola.  És per això que cal que cada nen/a dugui el seu material com llibres de lectura o quaderns. Aquells que ho vulguin podran deixar el material a l’escola.

Tots aquells nens i nenes que s’acullin al servei de migdia hauran de dur el dinar de casa així com tots els estris necessaris. Els monitors i les monitores no manipularan aliments. Es disposa de nevera i microones.*

–   Abans de començar rebreu una circular al correu electrònic amb informació més detallada sobre el casal d’enguany. A més a més, setmanalment, s’enviarà la planificació amb les activitats i el material que s’haurà de dur.

–  Degut a la situació actual, aquest any no hi haurà activitat nocturna. 

–   Per a més informació: casal@mdpigualada.cat

Organització del casal:  casal@mdpigualada.cat
Administració de l’escola: secretaria@mdpigualada.cat

INSCRIPCIONS

Passos a seguir per formalitzar la inscripció:

 1. Descarrega, omple i signa els documents que s’adjunten en aquesta secció.
  • Autorització
  • Declaració responsable
 2. Omple el formulari de l’enllaç.*
 3. Adjunta els dos documents signats i la targeta  sanitària de l’infant al lloc corresponent.
  (Assegura’t que el contingut sigui llegible en cas que pengis una fotografia)

* El formulari requereix tenir un compte de Gmail actiu. En cas de no disposar-ne, poseu-vos en contacte amb nosaltres a casal@mdpigualada.cat

A l’omplir el formulari dones el consentinment perquè l’escola giri el rebut corresponent a l’inscripció efectuada. En cas de voler una modalitat de pagament diferent o de no ser alumne/a de l’escola posa’t en contacte amb l’adinistració:
secretaria@mdpigualada.cat

BEQUES PATRONAT GARCIA FOSSAS

Les famílies que vulguin inscriure als seus fills i filles al casal, durant el període no escolar, i necessitin un suport econòmic per fer front a la despesa, podran consultar la informació i fer la sol·licitud de beca al web de l’Ajuntament d’Igualada:

www.igualada.cat. Clicar tràmits i en el cercador indicar «beques estiu».

Aquesta plataforma permet entregar de forma telemàtica la documentació necessària per completar el tràmit.

Dates de sol·licitud: fins el 7 de maig

Dates resolució: a partir de les 12h del matí del dia 14 de maig, es rebrà un correu electrònic informant de la concessió o denegació de la beca. En cas afirmatiu, aquest correu servirà per justificar la concessió.

Beques activitats d'estiu 2021

ALGUNES CONSIDERACIONS DEL PROTOCOL ESPECÍFIC

* Mesures subjectes a modificació en funció de l’evolució de la COVID-19 i de les noves dades i mesures que estableixi la Direcció General de joventut. 

 • Caldrà que els participants NO presentin cap malaltia, símptomes de COVID o quadre infecciós.
 • En cas que algú tingui patologies prèvies caldrà la valoració d’un metge que autoritzi la seva participació a l’activitat.
 • Les famílies dels inscrits s’hauran de comprometre a fer una comprovació diària de l’estat de salut dels infants i fer-ne un registre. Per a tal efecte us facilitarem una graella amb el llistat de símptomes per comprovar.
 • S’establiran grups de convivència amb un/a monitor/a de referència i amb el mínim contacte entre grups.
 • Els infants accediran a l’escola per diferents entrades segons el grup.
 • Es donarà un marge de 30 minuts per entrar per tal d’evitar aglomeracions. El mateix marge s’establirà per la sortida dels nens i nenes fins a 2n de primària. (A partir de 3r surten sols).
 • Serà obligatori dur la mascareta a la bossa per tal de poder-ne disposar en aquelles ocasions en que resulti complicat mantenir la distància de seguretat.
 • S’establirà el rentat de mans sistemàtic i per això caldrà que, cada dia, cadascú porti el seu propi eixugamans net a la bossa.
 • Es disposarà d’una Responsable de Prevenció i Higiene acreditada amb un certificat expedit per la Direcció General de Joventut que garantirà les condicions per tal que els protocols s’acompleixin de manera efectiva.