934 22 46 40

Begur, 12-20
Barcelona

9:00 a 18:00 hores

Contacte
934 22 46 40

Begur, 12-20
Barcelona

9:00 a 18:00 hores
Dilluns a Divendres

INNOVACIÓ EDUCATIVA

Fruit de la inquietud del claustre i dels moviments de renovació pedagògica actuals, amb l’impuls de l’equip directiu, l’escola Josep Tous va començar al curs 2013/14 un procés d’innovació educativa. Assessorats per l’institut ESCALAE i per Miquel Àngel Comas, expert en R+D+I (Recerca, Desenvolupament i Innovació). Aquest procés es concreta actualment en el següents aspectes:.

 

ATENCIÓ PERSONALITZADA

 • Co-docència.
 • Reforç en grups reduïts.
 • Desdoblaments.
 • Equip Psicopedagògic.
 • Tutors Coach.
 • Educació Emocional.

TREBALL PER PROJECTES

Utilitzem la metodologia del l’Aprenentatge Basat en Projectes al llarg de tota l’escolaritat. Treballem d’una manera interdisciplinar i globalktzada per afavorrir l’aprenentatge competencial dels alumnes.

ESCOLA MULTILINGÜE

 • Augment de les hores de contacte amb les llengües estrangeres.
 • Teatre en llengua anglesa.
 • Metodologia CLIL.
 • Acollida d’un estudiant del MIT (Estats Units).
 • Auxiliar de conversa.
 • Co-docència i desdoblaments.
 • Crèdit de Síntesi.
 • Estades lingüístiques.
 • Retolació centre.
 • Batxillerat Dual.

EDUCACIÓ EN VALORS

 • Apadrinament Lector.
 • APS (Aprenentatge o Servei).
 • Concerts solidaris.
 • Campanya del banc de sang.
 • Participació en actes solidaris (Marató TV3, SOM, etc.).