934 22 46 40

Begur, 12-20
Barcelona

9:00 a 18:00 hores

Contacte
934 22 46 40

Begur, 12-20
Barcelona

9:00 a 18:00 hores
Dilluns a Divendres

Educació Primària

L’Educació Primària té una durada de sis cursos acadèmics i es cursa un cop s’ha completat l’Educació Infantil. El nostre propòsit és que els alumnes assoleixin una base d’educació en valors, de creixement integral de l’alumne atenent totes les seves intel·ligències i de fomentant un treball cooperatiu en tots els àmbits acadèmics.

OBJECTIUS D’ETAPA

 • Facilitar un entorn on els nostres alumnes esdevinguin ciutadans lliures, solidaris i compromesos amb l’entorn.
 • Adquirir autonomia  i iniciativa personal davant del treball individual i col·lectiu.
 • Desenvolupar les competències lingüístiques bàsiques en català, castellà i anglès. Creant un bon hàbit lector en els nostres alumnes.
 • Desenvolupar competències matemàtiques bàsiques i ser capaç d‘aplicar-les a les situacions de la vida quotidiana.
 • Conèixer, valorar i estimar l’entorn natural, social i cultural més proper.
 • Afavorir el desenvolupament de la creativitat i la representació artística.
 • Fomentar les competències digitals.

 

COM HO FEM?

 • Atenció a la diversitat. Oferim una educació personalitzada tenint en compte les necessitats i les potencialitats de cada un dels nostres alumnes.
 • Metodologies diverses: treball per projectes, ABP (Aprenentatge Basat en Problemes), tallers, co-docència i desdoblaments.
 • Foment de l’ús d’eines i recursos digitals: Chromebooks i tablets, PDI a totes les aules i Robòtica. 
 • Importància de l’àmbit lingüístic: pla lector, tallers d’expressió oral i escrita, apadrinament lector, Workshoop, Arts and Craft. A partir del 3r curs, una hora de contacte amb la llengua anglesa al dia
 • Treball dels valors i la solidaritat: educació emocional, interioritat, mediació escolar i participació en campanyes solidàries.