934 22 46 40

Begur, 12-20
Barcelona

9:00 a 18:00 hores

Contacte
934 22 46 40

Begur, 12-20
Barcelona

9:00 a 18:00 hores
Dilluns a Divendres

ESO

L’Ensenyament Secundari Obligatori és la darrera etapa educativa obligatòria. S’estructura en quatre cursos acadèmics i atén nois i noies dels 12 als 16 anys. La nostra proposta educativa es basa en el caràcter propi de l’escola, tenint en compte una educació integral de l’alumne a diversos nivells.

OBJECTIUS D’ETAPA

 • Acompanyar, estimular i potenciar el màxim desenvolupament de les capacitats de l’estudiant, fomentant la seva curiositat intel·lectual.
 • Desenvolupar un esperit crític, responsable i col·laboratiu.
 • Enfortiment de l’aprenentatge de les matèries instrumentals, com són les llengües i les matemàtiques.
 • Introducció d’una segona llengua estrangera (Alemany) des de primer curs de Secundària.
 • Integració de les TIC en el currículum com a eines per millorar l’aprenentatge i la motivació.
 • Tutories individualitzades que facilitin un seguiment personal de l’alumne.
 • Formar persones respectuoses, tolerants, capaces de conviure amb els altres i per als altres, per aconseguir una societat més oberta i solidària.
 • Fomentar la reflexió sobre les preguntes essencials de la persona, com el sentit de la vida i l’obertura al Transcendent.

COM HO FEM?

 • L’equip docent, en contínua formació, proposa metodologies de treball actives. L’Aprenentatge Basat en Projectes i el Treball Cooperatiu ajuda l’aprenent a veure que també aprèn molt dels seus iguals.
 • Al llarg dels quatre cursos, treballem les Matemàtiques, l’Anglès i les Ciències Naturals emprant plataformes com ONMAT o Science Bits.
 • Des de 1r d’ESO, l’alumnat estudia l’Alemany dues hores per setmana.
 • L’escola disposa de dues aules d’informàtica completament renovades, a més d’una dotació de 120 ordinadors personals.
 • Dins de l’assignatura d’Informàtica treballem la creació d’EPA (Entorns Personals d’Aprenentatge) i la robòtica, aplicacions adreçades a incrementar les seves capacitats competencials en qualsevol entorn.
 • Des de les tutories, aplicant metodologies de coaching, fem un seguiment exhaustiu de l’alumne amb el suport de l’Equip Psicopedagògic del centre.
 • Fomentem el desenvolupament dels grups en l’àrea d’Aprenentatge i Servei (APS), així com també en projectes soloidaris engegats pel SOMMdp.