934 22 46 40

Begur, 12-20
Barcelona

9:00 a 18:00 hores

Contacte
934 22 46 40

Begur, 12-20
Barcelona

9:00 a 18:00 hores
Dilluns a Divendres

Parvulari

L’Educació Infantil, emmarcada entre els 3 i els 6 anys, contribueix significativament al desenvolupament emocional i afectiu, físic i motor, social i cognitiu dels infants. El desenvolupament de les capacitats i la seva interrelació ha de permetre als/les nens/nenes créixer integralment com a persones en el món actual, amb uns aprenentatges continuats i progressius, que seguiran a l’etapa d´Educació Primària.

OBJECTIUS

El desenvolupament de les capacitats i la seva interrelació ha de permetre als nens i a les nenes créixer integralment com a persones en el món actual, amb uns aprenentatges continuats i progressius, que seguiran a l’etapa d’educació primària.

 • Aprendre a ser i actuar d’una manera cada vegada més autònoma.
 • Aprendre a pensar i a comunicar.
 • Aprendre a descobrir i tenir iniciativa.
 • Aprendre a conviure i habitar el món.
 • Aprendre a raonar de forma crítica per relacionar coneixements.
 • Consolidar el mètode assaig error per evolucionar.

 

COM HO FEM?

 • Projecte Axioma: pensat per l’aprenentatge de les matemàtiques i de la llengua a partir de l’experimentació i manipulació.
 • Atenció individualitzada: aportem recursos per tal de donar una resposta educativa adient, garantir una atenció i un seguiment evolutiu més individualitzat i específic.
 • Aula de Pensament i Llenguatge: donem suport específic als infants que ho necessiten, amb l’objectiu d’ajudar-los en la seva evolució.
 • Co-docència. 
 • Robòtica: desenvolupem l’estructuració del pensament lògic i computacional.
 • Racons de joc i de treball. 
 • Treball per projectes.
 • Piscina i psicomotricitat. 
 • Pla lector:  apropem els nostres alumnes a la lectura. Biblioteca totes les aules.
 • Anglès i sortides.