Missió, visió i valors

Missió

Les Escoles Mare del Diví Pastor van ser fundades a Catalunya pel Beat Josep Tous i Soler el maig de 1850. Des dels valors evangèlics, es té especial atenció en donar una educació integral dels infants i joves que assisteixen als nostres centres.

Les Escoles Mare del Diví Pastor promovem l’educació integral de l’alumnat d’acord amb una concepció cristiana de la persona, de la vida i del món, i els preparem per a participar activament en fer possible una societat millor.

Visió

Amb esperit de col·laboració i servei, les Escoles MDP estem al servei dels pobles pel clima educatiu que creem.  

Alguns dels principis i criteris d’actuació de les Escoles MDP són: estreta relació amb les famílies, acollir-se al finançament públic, comptar amb un equip d’educadors/es compromesos en donar una educació coherent i de qualitat a tot l’alumnat, ser sensibles a la identitat cultural dels pobles on estan inserides.

Valors

En un estil franciscà, eduquem des d’un apropament cordial, que implica senzillesa, alegria i bondat, que es fa extensiu a les relacions més enllà de l’àmbit escolar.

Afavorim l’educació en la solidaritat, el perdó, la pau, la convivència, la responsabilitat personal, el sentit del deure, el sentit de la justícia en les relacions interpersonals, la llibertat personal i el respecte a la llibertat dels altres i l’esperit crític i creador que el capacita per afrontar noves situacions.