93 725 61 97

Zurbano, 4
Sabadell

8:00 a 18:00 hores

Contacte
93 725 61 97

C/ de Zurbano, 4
08201 Sabadell

8:00 a 18:00 hores
Dilluns a Divendres

Activitats complementàries

Sabadell_Web_[Report-0384]

Realitzem un ensenyament on cuidem i ens preocupem al màxim dels nostres alumnes oferint-los activitats complementàries, grups de desdoblament i/o la presència de fins a dos o tres mestres a l’aula, per tal d’assegurar-nos un ensenyament més personalitzat.

 

Tots els nivells tenen les matèries curriculars marcades pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Les activitats complementàries que s’ofereixen van dirigides a reforçar les diferents matèries curriculars.

 

A la Llar d’Infants  (0 a 3 anys), es treballen pràxies, fonologia, diversos tallers de fruita, xocolata,  paper  i  pintura  entre  d’altres  que  ajuden  al  desenvolupament  del  sentits  i  al creixement intel·lectual. Projectem imatges en pantalla gran per facilitar la percepció de la imatge i el so. En algunes d’aquestes activitats es demana la participació dels pares. Es comencen a introduir alguns conceptes en anglès.

 

 

Dins  de  l’Educació  Infantil  (3  a  6  anys)  els  alumnes  fan TIC,  iniciació  a  l’anglès,  pràxies (fonologia i imatge) i tallers d’experimentació i manipulació.

Es treballa per projectes i també fem desdoblaments a algunes matèries.
A l’Educació Primària (6 a 12 anys) es treballa un Projecte d’Activació de la Intel·ligència, anglès amb un auxiliar de conversa nativa, TIC, educació en valors, desdoblaments en matemàtiques llengüa i anglès en diferents cursos, diversos tallers de matemàtiques manipulatives, llengües i tècniques d’estudi i educació física en anglès.

 

 

Educació Secundària (12 a 16 anys) En aquest nivell tenen matèries optatives, que alumnes, professors i pares escullen d’acord als interessos i capacitats dels alumnes. Com activitats complementàries  es treballen  Tècniques d’estudi, teatre, educació  en valors, iniciació  al voluntariat, desdoblaments de les llengües i matemàtiques.  Per tal d’oferir una millor atenció individualitzada a l’ESO es fan grups reduïts de català, matemàtiques i anglès