93 725 61 97

Zurbano, 4
Sabadell

8:00 a 18:00 hores

Contacte
93 725 61 97

C/ de Zurbano, 4
08201 Sabadell

8:00 a 18:00 hores
Dilluns a Divendres

Innovació

Sabadell_Web_[Report-0219]

Apostem per la innovació, les bones pràctiques i les tecnologies emergents, estan connectats a altres docents i escoles, per tal de ser capaços de resoldre problemes i generar coneixement en xarxes de col·laboració oberta.

Posem en pràctica diferents formes d’ensenyar i de fer més atractiva l’aula: des de l’art, la tecnologia, l’organització, la gestió i la pedagogia.
Estem impulsant metodologies com:
– Els espais d’aprenentatge
– L’ensenyament entre iguals
– Les tasques cooperatives i col·laboratives
– Els aprenentatges manipulatius, vivencials i significatius
– El desenvolupament de projectes transversals
– Les noves tecnologies
– L’ús dels jocs com a eina pedagògica
– La immersió lingüística de l’anglès amb auxiliars de conversa nadius o impartint l’educació física en aquesta llengua

Entenem que la innovació ens serveix per millorar, que els canvis o novetats que introdueix milloren el que es canvia i permeten ser més eficaços en relació amb els objectius que es pretengui assolir. Creiem que difícilment es podrà millorar sense innovar.

Sabadell_Web_[Report-0118]
Sabadell_Web_[Report-0200]