93 725 61 97

Zurbano, 4
Sabadell

8:00 a 18:00 hores

Contacte
93 725 61 97

C/ de Zurbano, 4
08201 Sabadell

8:00 a 18:00 hores
Dilluns a Divendres

La Llar d’Infants

LLAR2

La Llar d’infants és una petita comunitat on s’ofereixen als infants de 4 mesos fins a 3 anys, la possibilitat de relacionar-se, conviure amb altres nens i adults i, tot jugant, descobrir el seu entorn, investigar i aprendre a estimar.

Com escola cristiana eduquem els infants en el respecte, la solidaritat, la llibertat, la justícia i la pau. Per aconseguir-ho l’escola vetlla pel bon desenvolupament físic i psíquic dels infants, tenint cura d’una alimentació i un repòs adequat; oferint-li un espai i un material que li permeti desvetllar l’interès per conèixer i aprendre; ajudant-lo en la relació amb els companys i fomentant la seva autonomia.

La col·laboració entre l’escola i la família és imprescindible a l’hora de dur a terme aquest Projecte Educatiu.

La nostra escola segueix el Currículum d’Educació Infantil de la Generalitat de Catalunya que, a grans trets, està dividit en les següents àrees:

 • Descoberta d’un mateix i dels altres.
 • Descoberta de l’entorn natural i social.
 • Intercomunicació i llenguatge.

Treballem els àmbits educatius concretant les nostres actuacions en un grup d’objectius principals:

 • Potenciar la relació i la col·laboració entre mestres i famílies a partir del diàleg com a element de confiança.
 • Potenciar un ensenyament actiu en el qual es desenvolupi la iniciativa, la creativitat i la descoberta d’un mateix i dels altres.
 • Afavorir l’experimentació mitjançant tallers i activitats.
 • Afavorir la creació de vincles afectius que ajudaran en el procés d’adquisició de seguretat i evitaran la por a mostrar els seus sentiments als altres.
 • Cobrir les seves necessitats emocionals i socials per tal d’afavorir l’adquisició d’autonomia personal.
 • Afavorir el desenvolupament de la comunicació per mitjà dels diferents llenguatges: corporal, verbal, plàstic, músic i matemàtic.
 • Respectar el ritme maduratiu i evolutiu de cada infant en funció de les seves necessitats.
 • Respectar el joc lliure, per ajudar a potenciar la iniciativa, la imaginació i assolir un desenvolupament global.
 • Vetllar per la salut tot atenent les seves necessitats d’higiene, alimentació i son.
llar web