93 725 61 97

Zurbano, 4
Sabadell

8:00 a 18:00 hores

Contacte
93 725 61 97

C/ de Zurbano, 4
08201 Sabadell

8:00 a 18:00 hores
Dilluns a Divendres

Equip docent

Equip directiu

Direcció Natàlia Puig direccio@mdpsabadell.org
Coordinadora Pedagògica Elisenda Hernàndez elisendahernandez@mdpsabadell.org
Cap d’Estudis Infantil i Primària Noemy Mora capestudisprimaria@mdpsabadell.org
Cap d’Estudis ESO Mònica Romero capestudiseso@mdpsabadell.org

 

Educació Infantil – Primer Cicle

 

Llar-0 Maribel Martínez
Llar-1 Maribel Martínez
Llar-2 Cristina Cuevas
Suport Antonia Fernández

Educació Infantil – Segon Cicle

P-3 Ingrid Castaño 
P-4 Judith Orobitg
P-5 Meritxell Rivas
Especialista d’Educació Física Enric Monrós
Especialista de Llengua Anglesa Alejandro Ros
Especialista de Música Núria Genescà

 

Educació Primària

 

1r Ed. Primària Laura Escolà
2n Ed. Primària Estefania Urbano
3r Ed. Primària Carmen Ortíz
4t Ed. Primària Elisabet Godoy
5è Ed. Primària Marta Muñoz
6è Ed.Primària Ana Pons
Especialista de Música Núria Genescà
Especialista d’Educació Física Enric Monrós
Especialista de Llengua Anglesa Alejandro Ros

 

Educació Secundària Obligatòria

 

1r ESO Albert Larrosa
2n ESO María José Domene
3r ESO Ester Arans
4t ESO Manel Corral
Especialista Elisenda Hernàndez
Especialista Chema Roldán
Especialista Òscar Trigo
Especialista Montserrat Pedro
Especialista Mònica Romero
Especialista Alfonso Rodríguez

Segons el que es disposa a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que qualsevol dada personal facilitada durant la navegació en aquesta pàgina web, serà tractada pel Col·legi MDP Sabadell amb l’objectiu de gestionar la seva petició. Així mateix l’informem que podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant carta dirigida al nostre centre, adjuntant fotocòpia del seu DNI, al Carrer Zurbano, 4 CP 08201 de Sabadell.

Equip directiu

Titularitat Lluisa López

titularitat@mdpsabadell.org

Direcció Pedagògica Natàlia Puig

direccio@mdpsabadell.org

Coordinadora Ed.Llar d’Infants Judith Orobitg

cllar@mdpsabadell.org

Cap d’Estudis Primària Judith Orobitg

capestudisprimaria@mdpsabadell.org

Cap d’Estudis ESO Mònica Romero

capestudiseso@mdpsabadell.org

 

 

Educació Infantil – Primer Cicle

Llar-0 Cristina Cuevas
Llar-1 Cristina Cuevas
Llar-2 Antonia Fernàndez
Suport Maribel Martínez
Suport Àuria Xuclà

Educació Infantil – Segon Cicle

P-3 Meritxell Rivas
P-4 Judith Orobitg
P-5 Ingrid castaño
Suport Laura Escolà
Especialista Laura Escolà
Especialista Marta Muñóz
Especialista Núria Genescà
Especialista Carlos Pose

Educació Primària

1r Ed. Primària Anna Argemí
2n Ed. Primària Carmen Ortíz
3r Ed. Primària Estefania Urbano
4t Ed. Primària Marta Muñóz
5è Ed. Primària Alejandro Ros
6è Ed.Primària Noemy Mora
Suport Mercè Fernández
Suport Elisabet Godoy
Suport Joaquín Poveda
Especialista Núria Genescà
Especialista Carlos Pose
Especialista Gna Isabel Alvarado

 

Educació Secundària Obligatòria

1r ESO Elisenda Hernández
2n ESO María José Domene
3r ESO Manel Corral
4t ESO Ester Arans
Especialista Albert Larrosa
Especialista Yolanda Morera
Especialista Maria Murillo
Especialista Montserrat Pedro
Especialista Natàlia Puig
Especialista Alfonso Rodríguez
Especialista Mònica Romero
Especialista Òscar Trigo

Segons el que es disposa a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que qualsevol dada personal facilitada durant la navegació en aquesta pàgina web, serà tractada pel Col·legi MDP Sabadell amb l’objectiu de gestionar la seva petició. Així mateix l’informem que podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant carta dirigida al nostre centre, adjuntant fotocòpia del seu DNI, al Carrer Zurbano, 4 CP 08201 de Sabadell.