Jocs Florals

Guanyadors dels I Jocs Florals Escoles MDP

A continuació podeu trobar les obres i autors guanyadors de totes les categories dels I Jocs Florals Escoles MDP . Aquestes han estat les obres en poesia i en prosa guanyadores. BONDAT EN ACCIÓ!

A continuación encontraréis las obras y autores ganadores en todas las categorías de los I Juegos Florales de los colegios MDP. Estas han sido las obras en poesía y prosa ganadoras. BONDAD EN ACCIÓN!

I Jocs Florals Escoles MDP

La convocatòria dels I Jocs Florals Escoles MDP s’adreça a tot l’alumnat dels nostres centres d’educació primària i educació secundària obligatòria amb l’objectiu d’estimular l’expressió escrita dels alumnes, aprofitant aquesta tradició cultural tan arrelada a Catalunya que les nostres escoles ja celebren de manera interna.

La temàtica dels I jocs Florals Escoles MDP és el lema del curs 2020-21 : BONDAT EN ACCIÓ!

Les vuit escoles que conformen la Xarxa MDP participen d’aquest certamen literari en la seva primera edició, que esperem sigui un èxit i un punt de trobada del projecte comú Escoles MDP.

Escoles MDP

I Juegos Florales Colegios MDP

La convocatoria de los I Juegos Florales Colegios MDP se dirige a todo el alumnado de nuestros centros de educación primaria y secundaria obligatoria con el objetivo de estimular la expresión escrita de los alumnos, aprovechando esta tradición cultural que la mayoría de nuestros colegios ya celebran de manera interna.

La temática de los I Juegos Florales Colegios MDP es el lema del curso 2020-21: BONDAD EN ACCIÓN!

Los ocho colegios que forman la Red MDP participan de este certamen literario en su primera edición, que esperamos que sea un éxito y un punto de encuentro del proyecto común Colegios MDP.

Escoles MDP