MDP_Arenas-17

Eix vertebrador

La Pastoral a les Escoles MDP és un eix vertebrador de la nostra tasca evangelitzadora i pedagògica. Posem els valors evangèlics al servei dels nostres alumnes per tal d’ ajudar-los a definir el seu propi projecte de vida des de:

Una pastoral on la persona és el centre i, per tant, respectuosa amb la situació i el ritme de creixement de cadascú, tot buscant itineraris de treball adequats per a cada infant i jove.

Una pastoral oberta, en col·laboració amb l’església local i d’altres entitats i associacions.

Una pastoral que creu en la funció bàsica de la comunitat, com a referent i testimoni d’allò que s’anuncia.

Una pastoral encaixada en la vida, que obri horitzons de fe i de compromís a través de la celebració dels sagraments.

Una pastoral que camina mitjançant l’acompanyament personal i grupal, en el marc d’un itinerari clar, així com d’unes relacions cordials, properes i fraternes a l’estil de Francesc i Clara d’Assís.

Pastoral Escolar

L’acció pastoral és l’ànima que dona vida a les Escoles MDP. És el motor que mou la tasca docent i fa possible que es desenvolupi des d’un apropament cordial que implica senzillesa, alegria i bondat. Portem el missatge de l’Evangeli al cor de la cultura i de les cultures. Al llarg de l’any organitzem les diferents celebracions tant litúrgiques com del carisma. Per altra banda, ajudem al nostre alumnat a desenvolupar les seves diferents dimensions: espiritual, emocional, reflexives, relacional… i el conreu de la interioritat.

Acompanyament a Infants i Joves

Des de l’escolta atenta a infants i joves promovem la catequesi dels sagraments d’iniciació cristiana. Facilitem experiències de pregària i silenci com també espais de trobada i celebració. Impulsem el voluntariat de Joves MDP. Fomentem la participació dels joves en esdeveniments eclesials

Pastoral Familiar

L’acollida, l’acompanyament, la formació, l’acció social i la celebració esdevenen una possibilitat de creixement per a totes les famílies que escullen els nostres centres per a compartir amb nosaltres el camí de l’educació dels seus fills. Així mateix, ofereim un clima adient per a viure la fe cristiana i celebrar-la.

Formació d’Agents de pastoral

Tenint en compte el repte d’una constant formació, facilitem espais i moments de formació per als nostres mestres, professors, PAS i voluntaris a nivell de: coneixements, vivència cristiana i trets més característics de la nostra espiritualitat.

Pastoral Vocacional

Oferim, als infants i joves, la possibilitat de fer-se preguntes oportunes en moments adequats amb l’objectiu de plantejar-se el futur de les seves vida i el seu paper en la societat.

iconos-120

Recursos

Per accedir a tot els recursos visita el nostre web